Taalproblemen

Wanneer uw kind de woorden of de zinnen niet kan vinden om zichzelf duidelijk te maken, kan er sprake zijn van een taalprobleem. Ook wel een probleem in de taalontwikkeling. 

De taalontwikkeling is afhankelijk van het taalaanbod van de omgeving en de ontwikkeling van het kind. De taalontwikkeling begint al wanneer een kind een half jaar oud is. Problemen met het concentreren en symptomen leer- of gedragsstoornissen hebben invloed op de taalontwikkeling. 

De taalontwikkeling heeft betrekking op het taalbegrip en de taalproductie. Het begrip van taal ontwikkelt vormt de basis voor de taalproductie. Een kind zal daarom doorgaans geen woorden spontaan gebruiken dat het niet begrijpt. Omgekeerd zal een kind dat in twee woord zinnen spreekt (ikke hebbe) vaak geen lange zinnen begrijpen van bijvoorbeeld zeven woorden. Daarnaast is het belangrijk dat het gehoor voldoende is. Wanneer er een vermoeden is van bijvoorbeeld oorontsteking is het belangrijk om dit te laten onderzoeken.
De taalontwikkeling is van grote invloed op de ontwikkeling van de uitspraak, het technisch leren lezen, het taalbegrip, het begrijpend lezen en het rekenen vanwege het ’taaldenken’. Wat er ook geleerd moet worden, het begint met taal. Hoe kan een kind bijvoorbeeld:

  • bewust worden van laatste klank in een woord als het niet begrijpt wat de volgorde is tussen eerste en laatste?
  • een woord leren lezen als het de betekenis niet weet van het woord?
  • leren rekenen als het niet begrijpt wat optellen of vermenigvuldigen betekent?
  • een vraag bij het begrijpend lezen correct beantwoorden als het de tekst niet begrijpt?

 

Logopedie

Heeft u twijfels met betrekking tot de taalontwikkeling van uw kind? Neemt u gerust contact op met de praktijk.

Ga na of uw kind mogelijk taalproblemen heeft

Wanneer uw kind tussen de 1 en 6 jaar oud is, kunt u zelf nagaan of uw kind mogelijk taalproblemen heeft. Met het SNEL screeningsinstrument kunt u dit zelf vaststellen. Kijkt u hiervoor op: http://kindentaal.logopedie.nl/site/sneltest. 

 

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi,
Waarmee kan ik je helpen?