Volwassenen

Logopedie kan helpen bij problemen met taal, zoals woordvindingsproblemen, uw uitspraak, of stemproblemen.

 

Uitspraakproblemen bij volwassenen:

Broddelen

Wordt u herhaaldelijk verbeterd of verkeerd begrepen zonder dat u begrijpt waarom? Mogelijk slikt u onbewust delen van woorden in. U bent gewend geraakt aan uw uitspraak. Maar u moet steeds opnieuw herhalen wat u wilt zeggen.

Voelt u zich onzeker over uw uitspraak en wilt u hieraan werken? Dit kan! Door in kaart te brengen hoe uw uitspraak is kan gekeken worden welke klanken verbeterd kunnen worden. Logopediepraktijk Akkrum begeleidt u hier graag bij.

Stemproblemen

Met verbazing luister ik soms naar die voetbaltrainer die instructies over het veld roept. Waar de een moeiteloos en zonder problemen zijn stem kan verheffen, is iemand anders zijn stem bij diezelfde inspanning een dag kwijt. Mogelijk kon u vroeger ook zonder problemen uw stem verheffen, maar is dit nu niet meer zo.

De logopedist kan helpen bij onderzoek en behandeling van stemklachten. Herkent u bijvoorbeeld één van de volgende klachten? Uw stem ‘slaat over’. Uw stem klinkt schor/ hees*. Uw stem klinkt niet stabiel of verandert van toonhoogte bij het spreken. U bent uw stem ’s avonds kwijt en voelt regelmatig vermoeidheid bij het spreken. U heeft een het gevoel van een kriebel of een brok in de keel bij het spreken.

*Na een verkoudheid mag heesheid nog 3 weken aanhouden. Na drie weken is het verstandig om contact op te nemen met de huisarts.

 

  Logopedie is voor iedereen

  Wat veroorzaakt deze klachten?

  Er kan sprake zijn van verkeerd stemgebruik, maar het kan ook te maken hebben met omgevingsfactoren en fysieke factoren. Bij omgevingsfactoren kunt u denken aan: luchtkwaliteit (de vochtigheidsgraad en de hoeveelheid stof kunnen van invloed zijn), omgevingslawaai en de akoestiek van de ruimte waarin u spreekt. Bij fysieke factoren kunt u denken aan leeftijd, allergieën, vermoeidheid, medicijngebruik, angst en stress en hormonale veranderingen.

  Stemklachten kunnen ingedeeld worden in een aantal deelgebieden:

  Heesheid

  Keelklachten door intensief stemgebruik

  Stembandverlamming

  Zwakke stem

  Stem hygiëne

  Logopediepraktijk Akkrum helpt u bij uw stemproblemen. Neem gerust contact op met de praktijk.

   Chat openen
   Kan ik je helpen?
   Hoi,
   Waarmee kan ik je helpen?