Over Janneke de Vries-Everhardus

Mijn naam is Janneke de Vries-Everhardus. Ik ben getrouwd met Tjerk en moeder van onze 3 kinderen van 20, 18 en 16 jaar. Wij wonen sinds 2000 in Nes. Ik ben logopedist bij Logopediepraktijk Akkrum. Daarnaast werk ik als logopedist binnen het praktijkonderwijs bij het CSG Comenius te Leeuwarden. Hier werk ik met kinderen van 12-18 jaar. 

Mijn kinderen hebben veel baat gehad bij logopedie voor onder andere stotteren, uitspraakproblemen en taalachterstand. Door de juiste logopedie oefeningen en goede begeleiding verdween de taalachterstand. Mijn zoon durfde beter te praten en leerde omgaan met zijn stotteren. Hoe mooi is het om je kind te zien groeien wanneer hij ineens meer begint te praten en zich beter leert te uiten! Door deze ervaring werd mijn interesse gewekt voor dit vakgebied. Ik geef graag andere ouders en kinderen een zelfde gevoel van vrijheid geven omdat ik van dichtbij heb gemerkt hoeveel invloed het heeft wanneer communiceren niet (meer) vanzelf gaat. 

Inmiddels ben ik zelf werkzaam als allround logopedist en heb ervaring opgedaan met allerlei soorten problemen op het gebied van communicatie bij jong en oud. Geen mens is hetzelfde. Daarom ga ik op zoek naar creatieve oplossingen om doelen, die we samen opstellen, te bereiken. Wat doe je bijvoorbeeld als je kind helemaal niet van voorlezen houdt? Hoe zorgen wij er samen voor dat u durft te spreken in het openbaar? Ik denk met u mee en help u graag!

Ervaring 

Ik heb ervaring opgedaan met betrekking tot de volgende behandelgebieden:

  • Dyslexie. Observatie van onderzoek en behandeling van kinderen met dyslexie bij het OCRN Groningen;
  • Observatie van logopedie bij volwassenen na niet aangeboren hersenletsel zoals een herseninfarct, hersenbloeding en degeneratieve ziekten zoals de Ziekte van Parkinson. Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten, afdeling Neurologie, Meriant en verpleeghuis Anna Schotanus te Heerenveen;
  • Logopedie bij kinderen en volwassenen binnen de vrije vestiging. Logopedie Mid-Fryslân te Grou en Logopediepraktijk Horen, Zien & Spreken te Wolvega 
    Ik heb uitspraak-, taal- en stemproblemen behandeld bij kinderen en volwassenen en ervaring met zeer jonge kinderen. Ook heb ik kinderen behandeld voor leesproblemen (problemen met technisch lezen en begrijpend lezen). 
  • Logopedie bij kinderen met leer- en of gedragsproblemen (zoals dyslexie, ontwikkelingsachterstand, soms in combinatie met meertaligheid en taalachterstand) in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Speciaal Basisonderwijs De Trilker te Leeuwarden. Praktijkonderwijs, CSG Comenius Leeuwarden

Opleidingen
Naast de opleiding Logopedie op de Hanzehogeschool Groningen heb ik de volgende opleidingen met succes afgerond:

Oro Myofunctionele Therapie (OMFT)
De mondmotoriek heeft vanaf jonge leeftijd invloed op de vorming van het gebit, slikproblemen en de articulatie. Open-mond-gedrag kan ontstaan zijn door gebruik van een speen of duimen. Samenwerking tussen de logopedist, orthodontist en de tandarts kan een beugel voorkomen of ervoor zorgen dat een kind korter een beugel nodig heeft en dat de kans op ‘terugval’ verdwijnt. Door het “open-mond-gedrag” te reduceren verbetert de mondhygiëne en vermindert de kans op gaatjes. Door te ademen door de neus hebben ziektekiemen en bacteriën minder kans om ziekten te veroorzaken. 

Logopedie bij kinderen met schisis (ISALA)
Kinderen met schisis hebben baat bij logopedie. Tijdens deze training heb ik geleerd waar ik op moet letten en hoe dit behandeld kan worden.

Prompt 
Prompt is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

Hodson & Paden
Wanneer uw kind niet duidelijk spreekt is er vaak sprake van problemen met de fonologische ontwikkeling. Uw kind heeft zichzelf een klankenpatroon aangeleerd en zegt bijvoorbeeld consequent de /t/ in plaats van de /k/. Een “kip” is dan bijvoorbeeld een “tip”. U begrijpt uw kind, maar voor anderen is uw kind moeilijk te verstaan. Ik help uw kind spelenderwijs om deze patronen te doorbreken. Hodson & Paden is geschikt voor hele jonge kinderen vanaf 2 jaar vanwege de speelse benadering.

Metaphon
Oudere kinderen (vanaf 3;5 jaar) met fonologische problemen kunnen vaak efficiënter behandeld worden met de Metaphon methode, waarbij een kind meer leert over een groep klanken en de plaats waar deze gevormd worden. Ook deze methode heeft een speelse aanpak.

Estill Voice Training (EVT)
Door technieken vanuit de zangwereld kunnen stemproblemen van volwassenen doelmatiger behandeld worden.

Taal in Blokjes
Het leren lezen kan moeilijk zijn wanneer uw kind fonologische problemen heeft. Wanneer klanken niet goed gehoord of omgezet worden naar letters verloopt het leren lezen en schrijven moeizaam. Met taal in blokjes kan ik uw kind helpen. Door de visuele ondersteuning van gekleurde blokjes wordt uw kind bewuster van klanken.

Metataal
Oudere kinderen zijn in staat om grammaticale structuren beter te leren beheersen met Metataal. Grammatica is te vergelijken met cement. Zonder cement kunnen stenen niet gemetseld worden. Zonder begrip en kennis van grammatica kunnen kinderen geen nieuwe woorden oppikken uit een tekst. Grammatica is dus belangrijk voor taalbegrip en begrijpend lezen. 

Overleg met collega logopedisten en andere disciplines
Ik ben aangesloten bij een kring van logopedisten om te leren van elkaars ervaringen en kennis te delen. 

Daarnaast overleg ik regelmatig (als u dat goed vindt) met andere mensen en instanties, zoals de school van uw kind, om aansluiting te vinden en beter te kunnen helpen. Want logopedie doen we samen! 

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi,
Waarmee kan ik je helpen?