Leesproblemen

Veel kinderen met leesproblemen hebben een voorgeschiedenis van spraak-,taalproblemen, zoals het laat leren praten en articulatiemoeilijkheden. Ook is bekend dat veel kinderen met een taalontwikkelingsstoornis moeite hebben met lezen.

Beginnende geletterdheid
De meeste kinderen kunnen eind groep twee (omstreeks mei) dertien letters benoemen. Kinderen die later zijn en minder letters benoemen hebben extra aandacht nodig.
Om de leesontwikkeling van een kind te volgen wordt op de basisschool gebruik gemaakt van de zogenaamde 7 tussendoelen voor beginnende geletterdheid.

De volgende signalen kunnen voorafgaan aan leesproblemen:

  • geen interesse in boeken;
  • geringe letterkennis;
  • langzame benoemsnelheid van letters tijdens het ‘flitsen’;
  • moeite met rijmen;
  • een ouder/broer/zus met dyslexie.

De ervaring leert dat voortijdig aandacht besteden aan geletterdheid problemen met lezen kan voorkomen in groep 3.

Logopediepraktijk Akkrum begeleidt u en uw kind bij het ontwikkelen van de beginnende geletterdheid, zodat uw kind in groep 3 de stap kan maken om te leren lezen!

Onderzoek en behandeling
Bij het vermoeden van problemen met beginnende geletterdheid wordt gericht onderzocht waar uw kind precies moeite mee heeft. Dit wordt vervolgens behandeld. Samenwerking met de leerkracht van uw kind versterkt het resultaat van de behandeling.

Dyslexie
Wanneer er sprake is van leesproblemen hoeft er nog geen sprake te zijn van dyslexie. Pas nadat er duidelijk sprake is van stagnatie kan de basisschool uw kind doorsturen naar een orthopedagoog of GZ-psycholoog voor onderzoek. Hierbij moet de school onder andere aantonen dat er leesbegeleiding heeft plaatsgevonden.

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi,
Waarmee kan ik je helpen?