De praktijk

Logopediepraktijk Akkrum behandelt kinderen en volwassen met spraak-, taal- en stemproblemen. Hieronder vindt u informatie over de behandelwijze maar ook over mijn genoten opleidingen en ervaring.

  Openingstijden

  Logopediepraktijk Akkrum is open op:

  maandag 13.30 – 18.00, dinsdag tot en met zaterdag van 8.00-17.00 uur.

  Behandeling op avond is mogelijk in overleg.

  De behandelingen vinden plaats op het Heechein 48 te Akkrum. Behandeling op afstand is eveneens mogelijk door middel van telelogopedie. Een combinatie van beide is mogelijk. U kunt hierin uw voorkeur aangeven. 

  De praktijk is telefonisch bereikbaar buiten openingstijden. Voicemailberichten worden binnen 24 uur beantwoord.

  Behandelwijze

  Onderzoek en behandeling
  De behandeling vindt plaats op afspraak. U kunt hiervoor contact opnemen. Soms heeft u een verwijsbrief nodig voor vergoeding door de zorgverzekeraar.

  Eerste afspraak
  Bij de eerste afspraak zal ik u onder andere vragen om:

  • De verwijzingsbrief van de huisarts
   uw adres en telefoonnummer
   het identiteitsbewijs van u of uw zoon/dochter.
  • Uw hulpvraag en verwachtingen zijn belangrijk voor uw behandeling. Wanneer, waar en hoe vaak heeft u last van bijvoorbeeld uw stem. Zijn er perioden dat het goed gaat? Uw kind begint bijvoorbeeld nog niet met praten. Hoe communiceert uw kind nu met u?

  Onderzoek en diagnose
  Ik onderzoek u of uw kind met betrekking tot uw hulpvraag. Aan de hand hiervan stellen we samen behandeldoelen vast. Deze en de resultaten van het onderzoek zet ik in een beginverslag dat ik aan u geef. Uw verwijzer krijgt een kopie met uw goedkeuring.

  Overleg met collega logopedisten en andere disciplines
  Ik ben aangesloten bij een kring van logopedisten om te leren van elkaars ervaringen en kennis te delen.

  Daarnaast overleg ik regelmatig (als u dat goed vindt) met andere mensen en instanties, zoals de school van uw kind, om aansluiting te vinden en beter te kunnen helpen. Want logopedie doen we samen!

  Behandelingen
  Een behandeling duurt 30 minuten.

  Huiswerk
  De behandeling bestaat doorgaans uit één of twee behandelingen per week en herhaling thuis, afhankelijk van uw hulpvraag. Bij logopedie gaat het om de kracht van herhaling. Het succes van de behandeling valt en staat met uw mogelijkheden om te oefenen. Wanneer er problemen hierin zijn hoor ik dit graag van u zodat we samen kunnen kijken wat voor u mogelijk en haalbaar is.

  Evaluatie
  Natuurlijk wordt per behandeling besproken hoe deze is verlopen en hoe het nu met u of uw kind gaat. Minimaal eens per drie maanden wordt de behandeling in totaal geëvalueerd om te kijken of het zinvol is om nog langer door te gaan volgens het plan.

  Wanneer de doelen behaald zijn en er is geen andere hulpvraag, kan de behandeling afgerond worden. Ik maak een evaluatie of eindverslag voor u en uw verwijzer.

  Opleiding en ervaring

  Naast de opleiding Logopedie op de Hanzehogeschool Groningen heb ik de volgende opleidingen met succes afgerond:

  Oro Myofunctionele Therapie (OMFT)
  De mondmotoriek heeft vanaf jonge leeftijd invloed op de vorming van het gebit, slikproblemen en de articulatie. Open-mond-gedrag kan ontstaan zijn door gebruik van een speen of duimen. Samenwerking tussen de logopedist, orthodontist en de tandarts kan een beugel voorkomen of ervoor zorgen dat een kind korter een beugel nodig heeft en dat de kans op ‘terugval’ verdwijnt. Door het “open-mond-gedrag” te reduceren verbetert de mondhygiëne en vermindert de kans op gaatjes. Door te ademen door de neus hebben ziektekiemen en bacteriën minder kans om ziekten te veroorzaken.

  Logopedie bij kinderen met schisis (ISALA)
  Kinderen met schisis hebben baat bij logopedie. Tijdens deze training heb ik geleerd waar ik op moet letten en hoe dit behandeld kan worden.

  Prompt 
  Prompt is een tactiel-kinesthetische behandeltechniek voor de therapie van spraakmotorische problemen. Er worden goede resultaten gemeld bij zowel kinderen als volwassenen, bij onder andere articulatiestoornissen, verbale ontwikkelingsdyspraxie, spraakapraxie en spraakontwikkelingsstoornissen.

  Hodson & Paden
  Wanneer uw kind niet duidelijk spreekt is er vaak sprake van problemen met de fonologische ontwikkeling. Uw kind heeft zichzelf een klankenpatroon aangeleerd en zegt bijvoorbeeld consequent de /t/ in plaats van de /k/. Een “kip” is dan bijvoorbeeld een “tip”. U begrijpt uw kind, maar voor anderen is uw kind moeilijk te verstaan. Ik help uw kind spelenderwijs om deze patronen te doorbreken. Hodson & Paden is geschikt voor hele jonge kinderen vanaf 2 jaar vanwege de speelse benadering.

  Metaphon
  Oudere kinderen (vanaf 3;5 jaar) met fonologische problemen kunnen vaak efficiënter behandeld worden met de Metaphon methode, waarbij een kind meer leert over een groep klanken en de plaats waar deze gevormd worden. Ook deze methode heeft een speelse aanpak.

  Estill Voice Training (EVT)
  Door technieken vanuit de zangwereld kunnen stemproblemen van volwassenen doelmatiger behandeld worden.

  Taal in Blokjes
  Het leren lezen kan moeilijk zijn wanneer uw kind fonologische problemen heeft. Wanneer klanken niet goed gehoord of omgezet worden naar letters verloopt het leren lezen en schrijven moeizaam. Met taal in blokjes kan ik uw kind helpen. Door de visuele ondersteuning van gekleurde blokjes wordt uw kind bewuster van klanken.

  Metataal
  Oudere kinderen zijn in staat om grammaticale structuren beter te leren beheersen met Metataal. Grammatica is te vergelijken met cement. Zonder cement kunnen stenen niet gemetseld worden. Zonder begrip en kennis van grammatica kunnen kinderen geen nieuwe woorden oppikken uit een tekst. Grammatica is dus belangrijk voor taalbegrip en begrijpend lezen.

   

  Ervaring

  Ik heb ervaring opgedaan met betrekking tot de volgende behandelgebieden:

  Dyslexie. Observatie van onderzoek en behandeling van kinderen met dyslexie bij het OCRN Groningen;

  Observatie van logopedie bij volwassenen na niet aangeboren hersenletsel zoals een herseninfarct, hersenbloeding en degeneratieve ziekten zoals de Ziekte van Parkinson. Ziekenhuis Nij Smellinghe te Drachten, afdeling Neurologie, Meriant en verpleeghuis Anna Schotanus te Heerenveen;

  Logopedie bij kinderen en volwassenen binnen de vrije vestiging. Logopedie Mid-Fryslân te Grou en Logopediepraktijk Horen, Zien & Spreken te Wolvega
  Ik heb uitspraak-, taal- en stemproblemen behandeld bij kinderen en volwassenen en ervaring met zeer jonge kinderen. Ook heb ik kinderen behandeld voor leesproblemen (problemen met technisch lezen en begrijpend lezen).

  Logopedie bij kinderen met leer- en of gedragsproblemen (zoals dyslexie, ontwikkelingsachterstand, soms in combinatie met meertaligheid en taalachterstand) in het basisonderwijs en het voortgezet onderwijs. Speciaal Basisonderwijs De Trilker te Leeuwarden. Praktijkonderwijs, CSG Comenius Leeuwarden.

   

   

  Chat openen
  Kan ik je helpen?
  Hoi,
  Waarmee kan ik je helpen?