Articles By admin

Telelogopedie

Om de verspreiding van het Corona virus tegen te gaan, is Logopediepraktijk Akkrum overgestapt op Telelogopedie: logopedie veilig thuis via de computer.

Hiervoor stuur ik u een persoonlijke uitnodiging per email. Telelogopedie wordt vergoed door de zorgverzekeraars.

Zo kun je toch blijven oefenen 👍 en vooruit gaan 📈 Graag tot ziens 👋

Janneke

Lax Vox bij Kerstkoor De Kerststerren

Logopediepraktijk Akkrum verzorgde zaterdag 4 november een Lax Vox training bij Kerstkoor De Kerststerren.

De enthousiaste leden van het a capella koor uit Leeuwarden besloten het zangseizoen dit jaar te starten met een Lax Vox training om hier straks voordeel van te kunnen hebben tijdens het zingen op o.a.  kerstmarkten. Kijk voor informatie op www.kerstkoorkerststerren.nl.

Lax Vox betekent letterlijk ‘de vrije stem’. De methode is overgewaaid uit de medische wereld en helpt niet alleen mensen met stemproblemen. 

 

Zangers zijn enthousiast over Lax Vox, en gebruiken de methode om problemen te voorkomen. Het is een eenvoudige, effectieve, maar ook prettige manier om te werken aan je uithoudingsvermogen tijdens het zingen. Het helpt om net die éne noot te kunnen halen. Lax Vox zorgt voor ontspanning, bevochtiging en massage van de stembanden en een betere adem-stem koppeling. De koorzangers merkten op dat het zingen beduidend beter ging na de opwarming van de stem met de Lax Vox methode. 

Ik ben als logopedist enthousiast over deze methode en merk dat dit in combinatie met het toepassen van adviezen voor het gebruiken van je stem binnen enige behandelingen zorgt voor een vermindering van stemklachten.

 

Wilt u werken aan uw stemgebruik of ervaart u in het dagelijkse leven stemklachten zoals heesheid, een chronische hoest of een ‘brok in de keel’? Blijf hier niet mee rondlopen maar neem contact op met Logopediepraktijk Akkrum, telefoonnummer 06-43132798.

Logopediepraktijk Akkrum is ook ’s avonds en op zaterdag geopend. 

In elke schoolklas zitten 2 kinderen met TOS, een taalontwikkelingsstoornis

TOS taalontwikkelingsstoornis taal ontwikkelings stoornis in de klas

In elke klas zitten twee kinderen met een taalontwikkelingsstoornis. Maar hoe herkent u de signalen?

 

Herken de signalen van een taalontwikkelingsstoornis

Praat uw peuter nog nauwelijks? Is uw kind stil in de klas, praat hij onverstaanbaar of struikelt hij voortdurend over zijn woorden? Begrijpt uw kind niet altijd wat u zegt? Dit zijn signalen van een taalontwikkelingsstoornis (TOS) heeft. Een TOS leidt vaak tot sociale, emotionele en gedragsproblemen. De logopedist kan uw kind helpen.

Volgens de NVLF, de beroepsvereniging voor logopedisten, heeft ongeveer 7% van de kinderen op de basisschool een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Dat zijn twee kinderen in een schoolklas van 30 leerlingen. Bij jongens komt TOS vaker voor dan bij meisjes. TOS is een neurobiologische ontwikkelingsstoornis en kan erfelijk zijn. De oorzaak is nog niet bekend. Veel mensen weten niet van het bestaan van TOS, terwijl de stoornis vaker voorkomt dan bijvoorbeeld autisme.

Vaker gepest
Volgens Marloes van der Boom, logopedist en taalwetenschapper en werkzaam als beleidsmedewerker bij de NVLF, is TOS een onzichtbare handicap met grote impact. ‘Kinderen met TOS hebben moeite met taal. Op het eerste gezicht lijkt er niets met ze aan de hand. Hun intelligentie, gehoor, algemene ontwikkeling is normaal. Maar door de stoornis hebben deze kinderen vaak sociale, emotionele en gedragsproblemen. Ze worden bijvoorbeeld vaker gepest. Dit komt omdat ze hun leeftijdsgenootjes niet altijd goed begrijpen. Hierdoor hebben ze meer moeite om vriendschappen aan te gaan of te onderhouden.’

Spanning thuis
Omdat een kind met TOS zich niet altijd begrepen voelt, kan het heel stil worden of juist agressief. Ook de communicatie met ouders of broertjes en zusjes verloopt soms stroef. Dit leidt dan weer tot spanning thuis. Sommige kinderen blijven hun hele leven kampen met hun taalzwakte. Ze kunnen ze op latere leeftijd problemen krijgen het kiezen van een studie of het vinden van een baan.

Marloes van der Boom beaamt dat in de samenleving nog te weinig bekend is over TOS. ‘Er wordt snel gedacht dat deze kinderen gewoon niet zo slim zijn. De stoornis is ook niet altijd even makkelijk te herkennen. Ieder kind heeft weer andere symptomen. En die veranderen weer naarmate kinderen ouder worden.’


Vermoeden van TOS
Of een kind daadwerkelijk TOS heeft, moet door onderzoeken officieel worden vastgesteld. Voor de diagnose doet de logopedist verschillende taaltests. Ook het gehoor wordt onderzocht, om er zeker van te zijn dat de oorzaak bijvoorbeeld niet doofheid is. Wanneer blijkt dat serieus sprake is van TOS, bepaalt de logopedist welke behandeling het beste bij het kind past. Ouders zijn hier altijd nauw bij betrokken, omdat ook zij vaak veel met hun kind moeten oefenen. 

Jong behandelen
Logopedie heeft een positieve invloed op TOS. Hoe jonger het kind is, hoe groter de kans op herstel. Een kind leert een taal namelijk grotendeels tussen 0 en 6 jaar. De gevoeligheid om iets nieuws aan te leren op taalgebied is dan het grootst. ‘Een TOS gaat bij een deel van de kinderen nooit helemaal over’, benadrukt Van der Boom. ‘Wel kan de logopedist zorgen dat de klachten verminderen, waardoor een kind zoveel mogelijk mee kan doen op school en in de samenleving.’

Hoe herkent u een TOS?
Een taalontwikkelingsstoornis bij uw kind kunt u herkennen aan verschillende signalen:

  • uw kind spreekt in korte, onlogische zinnen
  • uw kind is slecht verstaanbaar
  • uw kind is stil en praat weinig
  • uw kind kan zich slecht concentreren
  • uw kind begrijpt anderen vaak niet
  • uw kind lijkt soms niet te luisteren

Bekijk voor het herkennen van signalen ook het filmpje op www.logopedie.nl/signalentos. U kunt hier ook de SNEL-test doen. In 14 vragen krijgt u een beeld van de taalontwikkeling van uw kind. Vermoedt u dat uw kind een taalontwikkelingsstoornis heeft? Vraag het aan uw huisarts, consultatiebureau arts of neem contact op met Logopediepraktijk Akkrum, telefoonnummer  06-43132798.

Logopedie is vaak mogelijk zonder verwijsbrief van een arts of tandarts (behalve wanneer u verzekerd bent bij De Friesland, CZ, Delta Lloyd of  Ohra). Vraagt u zich af onder welke verzekeraar uw zorgverzekering valt? Kijk dan hier.

 

Kinderboekendag in Terherne 15 oktober 2017

Het stimuleren van de interesse in lezen is belangrijk voor het leren lezen!

De kinderboekenweek begint vandaag! 🎉  Het thema van dit jaar is griezelig.

In Terherne worden jaarlijks leuke activiteiten georganiseerd rondom de kinderboekenweek. De toegang is gratis! Ga voor informatie naar  http://kinderboekendag.nl/programma

Logopedie en lezen

Wist u dat logopedie kan helpen bij het leren lezen? Als logopedist werk ik met uw kind aan de voorwaarden voor het leren lezen, die uw kind leert op school in groep 1 en 2. Bijvoorbeeld het klankbewustzijn (rijmen, hakken en plakken van lettergrepen).

Tijdens de logopediebehandeling is er tijd en ruimte voor maatwerk op een speelse manier. Waar heeft uw kind precies moeite mee? Door hieraan te werken pakt uw kind het vaak wel op en wordt lezen leuk.

 

Afwachten of niet?

Door af te wachten wordt de achterstand doorgaans groter en kan uw kind de interesse en de motivatie verliezen om te lezen. Het leesniveau (technisch en begrijpend lezen) beïnvloedt voor een belangrijk deel het schoolsucces van uw kind en is hierdoor een voorspeller van de loopbaan van uw kind. Tot 9 jaar maakt uw kind de grootste sprongen in de leesontwikkeling. Dus wees er bij😀.

Wilt u graag meer weten of een afspraak?

Neem gerust contact op met Janneke de Vries van Logopediepraktijk Akkrum of stuur een (whatsapp) bericht met uw naam en telefoonnummer naar:

📞 06 43132798

jannekedevries@logopedieakkrum.nl

Logopediepraktijk Akkrum is geopend!

Zaterdag 27 mei werd de praktijk geopend door mijn oudste zoon Keimpe.

Op deze feestelijke dag was het tropisch warm. In de praktijk bleef het echter heerlijk koel. In de grote ruimte zijn volop mogelijkheden om logopedie leuk en afwisselend te maken 🙂

Kom daarom deze zomer voor logopedie naar Logopediepraktijk Akkrum!

 

Kom kennismaken en kijken in de nieuwe praktijk!

Loading map ...

De praktijk wordt geopend op Reuzedei. Op deze dag is het reuzegezellig in Akkrum. Maar hoe met het met parkeren? Klik hier voor meer informatie.

Logopedie richt zich op het verbeteren van de communicatie en slikken. Dankzij de logopedist worden kinderen, volwassenen en ouderen geholpen met hun spraak, taal, stem, gehoor of slikfunctie. In deze film staan drie patiënten centraal, maar logopedie is veel breder. Meer weten: Kijk op www.logopedie.nl