Invloed van leer en gedragsstoornissen op de taalontwikkeling

Bij leer- en gedragsstoornissen vindt de taalontwikkeling soms in een ander tempo en op een andere wijze plaats. 

Voor een taalontwikkeling is communicatie op ooghoogte en oogcontact belangrijk. Het kunnen concentreren is bijvoorbeeld belangrijk om langere zinnen te begrijpen en te zeggen. Dit zijn voorbeelden van aspecten die minder aanwezig kunnen zijn bij leer- en gedragsstoornissen.

De taalontwikkeling gaat langer door

Onderzoek heeft aangetoond dat bij kinderen met een taalontwikkelingsstoornis de taalontwikkeling anders verloopt dan bij gemiddeld ontwikkelende kinderen. De verschillende taalfasen (onder andere het verwerven van klanken, ontwikkeling van de woordenschat en grammatica) worden in een ander tempo doorlopen. De ontwikkeling start later maar eindigt ook later. Logopedie op het gebied van grammatica en woordenschat kan daarom ook in de bovenbouw van de basisschool nog zinvol zijn voor deze kinderen!

Kinderen met leer- en gedragsstoornissen moeten gemiddeld meer moeite doen om lesstof te leren beheersen. Het leren en logopedie moet voor deze kinderen leuk zijn en afgestemd op hun behoeften en interesses.

Bewegen tussen het oefenen helpt om te concentreren.

 

Bij een korte concentratie is het veelvuldig kort oefenen beter dan minder vaak maar lang oefenen. Na inspanning is ontspanning en beloning belangrijk. Bijvoorbeeld in de vorm van bewegen. 

 

Kinderen kunnen meer dan gemiddeld behoefte hebben aan structuur. Veranderingen tijdens een lesdag kunnen onrust geven waardoor een kind moeite heeft om zich te concentreren. 

Specifieke interesses

Specifieke interesses kunnen het leerproces bemoeilijken. Kinderen willen niet altijd volgens een methode leren en verliezen de aandacht bij een verhaal dat ze niet interesseert. Door gebruik te maken van deze specifieke interesses is het echter ook mogelijk om deze interesses te gebruiken en oefeningen hierop te betrekken. Wanneer de taalontwikkeling vooruit gaat, wordt taal ineens leuk en worden nieuwe interesses aangewakkerd. Logopediepraktijk Akkrum denkt met u en uw kind mee en kijkt vooral naar mogelijkheden.

In het speciaal (basis) onderwijs wordt aan kinderen met een taalontwikkelingsstoornis extra ondersteuning gegeven in de vorm van logopedie. Vanwege veranderingen in de wetgeving komen kinderen met leer- en gedragsproblemen minder snel in aanmerking voor het speciaal (basis) onderwijs. 

Chat openen
Kan ik je helpen?
Hoi,
Waarmee kan ik je helpen?